Next Item Previous Item

Eesti 100 aaret on avastusmäng, kus tuleb üles leida Eesti erinevais paigus asuvad huvitavad kohad ja objektid ning vastata nende kohta esitatud küsimustele. Mängimiseks on vajalik nutitelefon või tahvelarvuti, internetiühendus ning huvi reisida, uurida ja teada saada.

 

Lühike mängujuhend

 1. Registreeri telefonis ennast kasutajaks;
 2. Vali “Mängima” menüüst endale kõige lähem aare ja mine selle juurde kohale;
 3. Ava telefonis aarde kohta käiv leht, vajuta “Mängima” nuppu ja hakka küsimustele vastama!

 

Mängimiseks on oluline, et telefonil oleks lubatud asukohateave. Kindlasti kontrolli, et asukohateave oleks lubatud ka mängimiseks kasutataval brauseril (vaata juhendeid, kuidas seda teha Chromes ja Safaris).  

 

Küsimuste korral vaata kõigepealt korduma kippuvaid küsimusi.

 

Pikem mängujuhend

Tegemist on maastikumänguga, mis eeldab mängijalt alustuseks aarde asukohta kohaleminekut ja seejärel seal ringi liikumist. Kui aardeks on muuseum, siis võib-olla vajalik ringiliikumine ka aarde sees.

Mäng pakub avastamisrõõmu, annab uusi teadmisi ja kinnistab vanu. Paljudele küsimustele leiab vastused kas infotahvlitelt või objekti lähemalt uurides. Iga aarde juures on ka mõni selline küsimus, mille vastust kohapealt ei leia, kuid mis avab objekti uue nurga alt. Selliste küsimuste puhul tee valik pakutud vastusevariantide hulgast ning looda heale mänguõnnele.

Enne aardejahile minekut tutvu kindlasti iga objekti juures oleva praktilise lisainfoga: mõned aaretest on avatud ainult hooajaliselt, mõne puhul tasub suurema elamuse saamiseks eelistada konkreetseid külastusaegu, aare võib asuda eramaal, mõni aare võib olla varisemisohtlik jne.

 

2018. aasta kevadel kontrollisime, et kõik 100 aaret on mängus välja toodud asukohtades hõlpsasti ligipääsetavad. Kui siiski tunned end aardele või küsimusele lähenedes ebaturvaliselt, katkesta aardejaht kohe.

Mobiilide GPS seadmed on erinenevad ja mõne objekti juures võib mobiililevi olla kehv või puudulik. Anna telefonile aega enda positsioneerimiseks.

Mängimiseks on oluline, et telefonil oleks lubatud asukohateave. Kindlasti kontrolli, et asukohateave oleks lubatud ka mängimiseks kasutataval brauseril (vaata juhendeid, kuidas seda teha Chromes ja Safaris).

Eesti 100 aaret mänguperiood kestab 2018. aasta maist kuni 2019. aasta septembrini.

Registreerumine:

 • Mängimiseks registreeri ennast kasutajaks kodulehel www.eesti100aaret.ee.
 • Nime, kasutajanime ja meiliaadressi saab registreerumiseks kasutada vaid korra.
 • Kontaktaadressi märkimine on vajalik, et saaksime peale auhindade loosimisi võitjatega ühendust võtta.

Mängimine:

 • Mängimiseks kasuta nutitelefoni või tahvelarvutit. Soovitame soojalt kasutada mängimiseks alati sama seadet, sest juba avatud mängu teisest seadmest enam avada ei saa.  
 • Mängida saab kas üksi või võistkonnaga.
 • Võistkonna moodustamine käib mängija profiili lehelt.
 • Võistkonnaga liituma saab kutsuda juba registreerunud mängijaid, samuti saab saata kutseid meiliaadressile.
 • Kutseid võistkondadesse näeb samuti profiili lehelt (nupp Grupp, sealt alt valida nupp Kutsed).
 • Võistkonnaliikmete koguarv ei ole piiratud. Korraga saab võistkonda lisada 5 inimest/aadressi.

Küsimustele vastamine:

Mängima nupu aktiveerimine:

 • Pärast registreerumist muutub kodulehel iga aarde tutvustuse juures nähtavaks nupp “Mängima”, millel vajutades jõuab selle aarde kohta käivate küsimusteni.
 • “Mängima” nupp on nähtav vaid telefonis või tahvelarvutis, arvutist nuppu ei näe.
 • “Mängima” nupp muutub aktiivseks (klikitavaks) aardest 500 m raadiuses. Sellest annab märku hüpikaken teatega “Aare avastatud!”.
 • Peale hüpikakna “Aare avastatud!” kuvamist märgitakse aare nimekirjas avastatuks. See ei takista aarde kohta käivatele küsimustele vastamist.
 • Kui aarde kirjelduse juures on välja toodud täpne alguspunkt (näiteks suuremal alal asuvad matkarajad) alusta mängimist kindlasti sealt.

Küsimustele vastamine:

 • “Mängima” nupul vajutades avanevad kaardil aarde kohta käivad siniste asukohamarkeritega tähistatud küsimused.
 • Roheline asukohamarker tähistab kokku grupeeritud küsimusi, kaardil suumides jaguneb roheline ring siniste asukohatähistega üksikküsimusteks. 
 • Küsimused on asukohapõhised st küsimus avaneb siis, kui mängija koos seadmega on jõudnud kaardil näidatud asukohta.
 • Küsimuse avanemiseks ning sellele vastamiseks peab seade olema ühendatud internetiga.
 • Küsimustele vastamise järjekord ei ole oluline.
 • Alustatud mäng tuleks alati lõpuni mängida st vastata kõigile küsimustele. 

Punktiarvestus:

 • Iga avastatud aarde eest saab mängija 2 punkti. Aare loetakse avastatuks hüpikakna “Aare avastatud!” avanedes.
 • Iga õigesti vastatud küsimuse eest saab mängija 1 punkti.
 • Osaliselt õigesti vastatud küsimuse eest punkti ei saa.
 • Ühe aarde kohta käivate õigete vastuste eest saadud punktisumma kuvatakse mängijale pärast kõigile aarde kohta käivatele küsimustele vastamist.
 • Kogu mängu jooksul kogutud punktisumma on kuvatakse mängija isiklikus profiilis.
 • Punktid õigesti vastatud küsimuste eest lisanduvad mängija punktiarvestusse 5 minutilise viitega (punktiarvestust uuendatakse kodulehel iga 5 minuti tagant, uuendamise kellaaeg kuvatakse lehe allservas.)
 • Punktiarvestust peetakse üksikmängijate ja võistkondade kohta eraldi: iga mängija punktid kajastuvad individuaalarvestuses, võistkonna punktid saadakse kõigi võistkonnaliikmete individuaalsete punktide kokkuliitmisel.

Auhinnad:

 • Mängu käigus välja antavad auhinnad loositakse.
 • Loosimises osalemiseks on mängijal vaja koguda vähemalt 1/10 maksimaalsest 700 punktist ehk 70 punkti.  
 • Mänguperioodi jooksul toimub 3 auhindade loosimist: 2018. aasta sügisel, 2019. aasta talvel ja 2019. aasta sügisel.
 • Auhindade loosimine toimub kahes kategoorias: üksikmängijad ja meeskonnad.
 • Loosimisse minevad auhinnad on välja toodud auhindade lehel. Mängu läbiviijal on põhjendatud juhul õigus mängu käigus auhindu muuta.
 • Mängu korraldaja jätab endale õiguse mängu lõppedes 2019. aasta septembris anda välja lisaauhindu nt kõik aarded avastanud üksikmängijale ja meeskonnale.