Next Item Previous Item

Foto: Muinsuskaitseamet

Oluline info

  • Piiritsoonis viibides peab ID kaart kaasas olema!
  • Vihmasel perioodil ja lumesulamise ajal muutub Värska – Saatse maantee mudamülkaks.

Saatse õigeusu kirik ja kalmistu

Saatse nimevariantidena on kasutatud ka Satserina, Sa(a)tserinna, Saadserinna, Korki.

 

Saatse küla oli Saatserinna nulga keskus. Nulk on traditsiooniline nimetus piirkonna kohta Setumaal, üldse kokku on neid kaksteistkümmend. Keskajal kujunes Saatse piirkonnas tihedam asustus, sest siitkaudu kulges vana Petseri-Krupa maantee. Saatset on kirjalikes ajalooallikates esmakordselt mainitud 1763 – Pihkva piiskopkonna kirikute nimekirjas on märge Saatse puust kiriku kohta. Praegu tähistab vana kiriku asukohta kivist sammas Saatse surnuaial.

 

Külakese huviväärsused on Saatse püha Paraskeva kirik (ehitatud 1801, Eesti vanimaid õigeusu maakirikuid) ja kalmistu. Kirikus on võimalik näha 15. sajandist pärit imettegevat liivakivist risti. Vanas koolimajas asub aga Setomaa kõige rikkalikuma koguga muuseum – Saatse Seto muuseum –, mille püsiekspositsioon tutvustab Saatset kui vana kirikuküla ja selle lähiümbruse lugu ning inimest.

 

Saatset tasuks kindlasti külastada 2. augustile eelneval reedel (üldjuhul juulikuu viimasel reedel), mil tähistatakse ainulaadset Päätnitsapäiv’a. Päev algab jumalateenistusega, millele järgneb ristikäik, seejärel peetakse seto kommete kohaselt omaste kalmudel söömaaega, järgneb traditsiooniline külapidu ehk kirmas.

 

Setode matusetoimingud on ajapikku mõningal määral muutunud, kuid üldskeem on jäänud siiani vanapäraseks. Kui haud oli kinni aetud, järgnes mälestussöömine – hingelaud. Varemalt pandi kääpa peale lina ja sinna kaasatoodud toidud. Rituaalseks toiduks oli kutja – keedetud herned meega – ja munad. Surnuaialt sõideti koju kiirustades ja võimaluse korral mõnd salajast kõrvalteed mööda, et surm ei oskaks järele tulla. Kodus ootas matuselaud, kus olid tavalised setode söögid: liha-, kala- ja piimatoidud ning rituaaltoidud kutja, munad ja kaerakiisel (kiisla).